Delhi Public School Indore

Academic Results Xth Grade 2020

Our Topper

Himanshi Sanjay Pakale – 98.60%
City Topper

Maryam Khan – 98.40%
2nd City Topper

Somya Agrawal – 98.40%
3rd City Topper

Atharva Parkhi – 98.20%
3rd City Topper

Overview of Incredible Class X CBSE Result 2019-20

Felicitations For Spectacular Average Aggregate Marks : 85.5%

 1. Himanshi Sanjay Pakale  with 98.6 % is the City Topper.
 2. Maryam Khan & Somya Agrawal with 98.40% is the 2nd City Topper.
 3. Atharva Parkhi with 98.20% is the 3rd City Topper.
 4. 52 Dipsites scored 95% & above Aggregate Marks which is 17% of students appeared.
 5. 137 Dipsites scored 90% & above Aggregate Marks which is 45% of students appeared.
 6. 193 Dipsites scored 85% & above Aggregate Marks which is 63% of students appeared.
 7. 229 Dipsites scored 80% & above Aggregate Marks which is 75% of students appeared.
 8. 254 Dipsites scored 75% & above Aggregate Marks which is 83% of students appeared.
 9. 299 Dipsites scored 60% & above Aggregate Marks which is 98% of students appeared.
 10. 7 Dipsites scored below 60% Aggregate Marks which is 2.3% of students appeared.
 11. 19 Dipsites scored 100/100 Marks in Chemistry, Psychology, Web Application, Physical Education & Painting.
 12. Average Aggregate Marks Scored by each Dipsite is 85.5 %.

List of Students who Scored Above 95%

Himanshi Sanjay Pakale
98.60%

Maryam Khan
98.40%

Somya Agrawal
98.40%

Atharva Parkhi
98.20%

Dhruv Gupta
97.80%

Vaishnavi Dubey
97.80%

Kanishk Srivastava
97.40%

Akshita Garg
97.40%

Shaan Jain
97.40%

Sanjhi Jain
97.20%

Tanisha Mathur
97%

Geetansh Gandhi
96.80%

Jasleen Kaur Chhabra
96.80%

Vertika Singh
96.80%

Anushka Pandey
96.60%

Kavya Diwakar
96.60%

Tuhina Bhuniya
96.60%

Rahul Hariharan Iyer
96.60%

Namya Agrawal
96.60%

Sahil Sinha
96.40%

Arihant Singhvi
96.20%

Abhishek Dhakar
96.20%

Anchal Doshi
96.20%

Cherry Patwa
96%

Angad singh Panwar
96%

Sanvi Srivastava
96%

Akshat Bansal
95.80%

Mahamritunjay Singh
95.80%

Tanisha Basu
95.80%

Mradul Maheshwari
95.80%

Jahnavi Pandey
95.80%

Niyati Jain
95.80%

Hemang Seth
95.80%

Lakshya Gupta
95.60%

Shruti Banka
95.60%

Ayana Lala
95.60%

Udeshna Srimal
95.60%

Ansh Goyal
95.60%

Dhruvi Bahety
95.60%

Vidhan Amitabh Sharma
95.60%

Sujal Mangal
95.60%

Saariya Faraz
95.60%

Subhasis Sahoo
95.40%

Shashank Thakur
95.40%

Aryaman Sainy
95.40%

K Gautham
95.40%

Aanya Dangi
95.40%

Dristee Jain
95.40%

Anusha Daga
95.20%

Vidhan Kandoi
95.20%

Akshar Ananya Varma
95%

Harsh Patidar
95%

Percentagewise Profile
  Students
Appeared
90%
& Above
75%
& Above
60%&Above
(1st Div)
45-60%
(2nd Div)
45%& below (3rd Div)
Overall 306 137 254 299 07 0
English (101) 306 162 285 304 2 0
Hindi (085) 244 68 179 226 17 1
Sanskrit (122) 30 15 22 29 1 0
French (018) 32 20 31 1 0 0
Math (041)
Standard
230 89 159 199 23 8
Math (241)
Basic
76 10 22 40 20 16
Science (086) 306 67 172 222 51 33
Social Science (087) 306 162 257 290 16 0
I.T. (402) 306 240 301 306 0 0
Average Aggregate Marks Per Student
Stream Total Students AVG. Aggregate Marks
OVERALL 306 85.5 %
English (101) 306 88 %
Hindi (085) 244 80.94%
Sanskrit (122) 30 85.16%
French (018) 32 90.68%
Math (041) Standard 230 80.23
Math (241) Basic 76 63.38%
Science (086) 306 72.8%
Social Science (087) 306 85.8%
I.T. (402) 306 93.3%

First Three Highest
Top 3 Positions

Sr. No. Name Marks Percentage
1 Himanshi Sanjay Pakale 493/500 98.6 %
2 Maryam Khan 492/500 98.4%
3 Somya Agrawal 492/500 98.4%

Average Distinctions Per Student

Total No. of  Distinctions      1478
No. of  Distinctions per Student 4.83
Subject Wise Toppers
S. No. Subject Highest Score Name of The Students
1. English (101) 99 Maryam Khan
2. Somya Agrawal
3. Atharva Parkhi
4. Shaan Jain
5. Utkarsh Dubey
6. Samragyee Roy
7. Hindi (085) 99 Somya Agrawal
8. Sujal Mangal
9. Oshin Gupta
10. Sanskrit (122) 100 Akshita Garg
11. Tanisha Mathur
12. French (018) 99 Maryam Khan
13. Tanisha Chellani
14. Vaishnavi Dubey
15. Jasleen Kaur Chhabra
16. Math (041)
Standard
100 Tuhina Bhuniya
17. K Gautham
18. Atharva Parkhi
19. Ayana Lala
20. Aarush Gupta
21. Math (241) Basic 100 Akshita Garg
22. Science (086) 99 Lakshya Gupta
23. Social Science (087) 100 Muskaan Choubey
24. I.T. (402) 100 Akshat Bansal
25. Himanshi Sanjay Pakale
26. Mahamritunjay Singh
27. Dhruv Gupta
28. Akshar Ananya Varma
29. Atharva Parkhi
30. Sanjhi Jain
31. Lakshya Gupta
32. Geetansh Gandhi
33. Shruti Banka
34. Kanishk Srivastava
35. Harsh Patidar
36. Maryam Khan
37. Manas Maheshwari
38. Rashmi Jajodia
39. Vaishnavi Dubey
40. Arihant Singhvi
41. Cherry Patwa
42. Angad Singh Panwar
43. Subhasis Sahoo
44. Yuvraj Chilloria
45. Shashank Thakur
46. Jay Kapasi
47. Aarush Gupta
48. Ashutosh Singh
49. Aryaman Sainy
50. Akshita Garg
51. Anushka Pandey
52. Diti Bhutoria
53. Shivang Jhalani
54. Arihant Jain
55. Ansh Khasgiwala
Name of Students Scoring 90% & Above Aggregate Marks
S. No. Name % S. No. Name %
1 Himanshi Sanjay Pakale 98.60% 70 Kushagra Parathsarathi Nag 94%
2 Maryam Khan 98.40% 71 Rashmi Jajodia 93.80%
3 Somya Agrawal 98.40% 72 Priyansh Pachauri 93.80%
4 Atharva Parkhi 98.20% 73 Yatharth Singh Tomar 93.80%
5 Dhruv Gupta 97.80% 74 Sohini Saxena 93.80%
6 Vaishnavi Dubey 97.80% 75 Anant Soni 93.80%
7 Kanishk Srivastava 97.40% 76 Aarush Garg 93.80%
8 Akshita Garg 97.40% 77 Siddhant Saxena 93.60%
9 Shaan Jain 97.40% 78 Vidhi Kandoi 93.60%
10 Sanjhi Jain 97.20% 79 Shreya Ketan Tare 93.60%
11 Tanisha Mathur 97% 80 Aarush Gupta 93.40%
12 Geetansh Gandhi 96.80% 81 Ansh Jain 93.40%
13 Jasleen Kaur Chhabra 96.80% 82 Aayush Bansal 93.40%
14 Vertika Singh 96.80% 83 Anshul Tatwade 93.40%
15 Anushka Pandey 96.60% 84 Abhishek Maheshwari 93.40%
16 Kavya Diwakar 96.60% 85 Aditya Chauhan 93.40%
17 Tuhina Bhuniya 96.60% 86 Hrishita Singh Timaney 93.20%
18 Rahul Hariharan Iyer 96.60% 87 Tanisha Chellani 93.20%
19 Namya Agrawal 96.60% 88 Pratyush Singh Chauhan 93%
20 Sahil Sinha 96.40% 89 Sudhanjay Singh 93%
21 Arihant Singhvi 96.20% 90 Advika Srivastava 92.80%
22 Abhishek Dhakar 96.20% 91 Aryan Narayan 92.80%
23 Anchal Doshi 96.20% 92 Hardik Jain 92.60%
24 Cherry Patwa 96% 93 Rajwardhan Singh Tomar 92.60%
25 Angad Singh Panwar 96% 94 Akshaj Bharani 92.60%
26 Sanvi Srivastava 96% 95 Ashutosh Singh 92.40%
27 Akshat Bansal 95.80% 96 Arihant Jain 92.40%
28 Mahamritunjay Singh 95.80% 97 Sheetal Dawar 92.40%
29 Tanisha Basu 95.80% 98 Aryan Reddy Banda 92.40%
30 Mradul Maheshwari 95.80% 99 Hitika Jain 92.40%
31 Jahnavi Pandey 95.80% 100 Anushka Roy 92.40%
32 Niyati Jain 95.80% 101 Swapnil Pal 92.40%
33 Hemang Seth 95.80% 102 Payashwani Chaturvedi 92.40%
34 Lakshya Gupta 95.60% 103 Samriddhi Mehta 92.20%
35 Shruti Banka 95.60% 104 Mitali Rawat 92.20%
36 Ayana Lala 95.60% 105 Aaditya Bhatnagar 92%
37 Udeshna Srimal 95.60% 106 Vansh Banka 92%
38 Ansh Goyal 95.60% 107 Isha Godha 92%
39 Dhruvi Bahety 95.60% 108 Ankit Kumar 91.80%
40 Vidhan Amitabh Sharma 95.60% 109 Abhaypratap Singh Parmar 91.80%
41 Sujal Mangal 95.60% 110 Diti Bhutoria 91.60%
42 Saariya Faraz 95.60% 111 Aadit Singh Chauhan 91.60%
43 Subhasis Sahoo 95.40% 112 Yuvraj Chilloria 91.40%
44 Shashank Thakur 95.40% 113 Kashish Khanna 91.40%
45 Aryaman Sainy 95.40% 114 Manas Lakhwani 91.40%
46 K Gautham 95.40% 115 Sarvesh Dayma 91.40%
47 Aanya Dangi 95.40% 116 Utkarsh Dubey 91.40%
48 Dristee Jain 95.40% 117 Divyanshi Tulsyan 91.40%
49 Anusha Daga 95.20% 118 Dhruv Bansal 91.40%
50 Vidhan Kandoi 95.20% 119 Pratyaksha Joshi 91.40%
51 Akshar Ananya Varma 95% 120 Devansh Singh 91.20%
52 Harsh Patidar 95% 121 Astha Singh Parihar 91.20%
53 Jay Kapasi 94.60% 122 Aditya Dubey 91.20%
54 Arshiya Amy Parate 94.60% 123 Asit Yadav 91%
55 Nityata Jain 94.60% 124 Jitisha Sharma 91%
56 Ishan Paharia 94.60% 125 Lomesh Tiwari 91%
57 Shivang Jhalani 94.40% 126 Kavish Porwal 91%
58 Oshin Gupta 94.40% 127 Agam Gambhir 90.80%
59 Amee Jain 94.40% 128 Yash Saxena 90.80%
60 Vini Jaiswal 94.40% 129 Dishi Agrawal 90.80%
61 Sanya Chhabra 94.40% 130 Dhruvika Pandit 90.80%
62 Manas Maheshwari 94.20% 131 Shaurya Mehra 90.80%
63 Aryan Vaishy 94.20% 132 Vaishnavi Kachhawaha 90.60%
64 Sahil Choudhary 94.20% 133 Kashish Jain 90.60%
65 Arnav Rajawat 94.20% 134 Jayati Kasat 90.60%
66 Muskaan Choubey 94.20% 135 Saman 90.60%
67 Rhythm Shukla 94% 136 Unnati Yadav 90.60%
68 Devansh Mittal 94% 137 Samarjay Singh Panwar 90.40%
69 Anezka Sidana 94%