Academic Results Xth Grade 2019

DELHI PUBLIC SCHOOL, INDORE CONTINUES THE SAGA OF SUCCESS !

Shriyansh R. Awadhiya - 99.2%
2nd State Topper | City Topper
Aryaman Mishra - 99%
3rd State Topper | 2nd City Topper
Tanisha J. Sahu - 98.8%
4th State Topper | 3rd City Topper
Aksh Dubey - 98.6%
5th State Topper | 4th City Topper
Darshika Ajmera - 98.4%
6th State Topper | 5th City Topper

Highlights of the Result

        
 1. Shriyansh R. Awadhiya with 99.2%  is the 2nd  State Topper and City Topper.
 2. Aryaman Mishra with 99% is the 3rd State Topper and 2nd City Topper.
 3. Tanisha J. Sahu with 98.8% is the 4th State Topper and 3rd City Topper.
 4. 24 Dipsites are placed at 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th, 10th, 12th, 14th & 15th Positions in the Top 15 Merit List of Indore.
 5. 64 Dipsites scored 95% & above Aggregate Marks which is 19.75 % of students appeared.
 6.  146 Dipsites scored 90% & above Aggregate Marks which is 45.06 % of students appeared.
 7. 248 Dipsites scored 80% & above Aggregate Marks which is 76.54 % of students appeared.
 8. 290 Dipsites scored 75% & above Aggregate Marks which is 89.50 % of students appeared.
 9. 323 Dipsites scored 60% & above Aggregate Marks which is 99.69 % of students appeared.
 10. 80 Dipsites scored 100/100 Marks in Mathematics, Science, So. Science, Sanskrit & IT Subjects.
 11. Average Aggregate Marks Scored by each Dipsite is 86.74%.
List of Students in Top 15 Merit List of Indore
Sr. No. Position Name % Remark
1. 1st Shriyansh Raj Awadhiya 99.2 2nd State Topper &
City Topper
2. 2nd Aryaman Mishra 99 3rd State Topper &
2nd City Topper
3. 3rd Tanisha Jitendra Sahu 98.8 4th State Topper &
3rd City Topper
4. 4th Aksh Dubey 98.6 5th State Topper &
4th City Topper
5. 5th Darshika Ajmera 98.4 5th City Topper
6. 7th Saranya Tiwari 98 City Rank – 7
7. Anoushka Dubey
8. 8th Yatharth Bhargava 97.8 City Rank – 8
9. Shivam Sonam Vyas
10. 9th Harshit Verma 97.6 City Rank – 9
11. Namya Agrawal
12. Geetanjali Ponangi
13. Krishna Sethiya
14. 10th Arushi Jain 97.4 City Rank – 10
15. Pragya Dass
16. Prachi Bhoraskar
17. 11th Divye Goel 97.2 City Rank – 11
18. Chirag Agarwal
19. Akanksha Bhandari
20. Ananya Jain
21. Debasnika Das
22. 12th Keshav Gupta 97 City Rank – 12
23. Aashray Maheshwari
24. Akshat Nagori
25. 13th Keshav Joshi 96.8 City Rank – 13
26. Satyadev
27. 14th Rishit Shishodiya 96.6 City Rank – 14
28. Manas Pandit
29. 15th Anushka Rawat 96.4 City Rank – 15
30. Aman Kumar Parmar
31. Riya Garg
32. Sanvi Jain
33. Drishti Bansal

List of Students Scoring Above 95%
Shriyansh Raj Awadhiya 99.2% Aryaman Mishra
99%
Tanisha Jitendra Sahu 98.8% Aksh Dubey
98.6%
Darshika Ajmera
98.4%
Saranya Tiwari
98%
Anoushka Dubey
98%
Yatharth Bhargava
97.8%
Shivam Sonam Vyas 97.8% Namya Agrawal
97.6%
Harshit Verma
97.6%
Geetanjali Ponangi
97.6%
Krishna Sethiya
97.6%
Arushi Jain
97.4%
Pragya Dass
97.4%
Prachi Bhoraskar
97.4%
Divye Goel
97.2%
Chirag Agarwal
97.2%
Debasnika Das
97.2%
Ananya Jain
97.2%
Akanksha Bhandari
97.2%
Akshat Nagori
97%
Keshav Gupta
97%
Aashray Maheshwari
97%
Keshav Joshi
96.8%
Satyadev
96.8%
Rishit Shishodiya
96.6%
Manas Pandit
96.6%
Anushka Rawat
96.4%
Aman Kumar Parmar
96.4%
Riya Garg
96.4%
Sanvi Jain
96.4%
Drishti Bansal
96.4%
Aanya Patil
96.2%
Parv Dubey
96.2%
Ojaswini Singh
96.2%
Vanshika Arora
96.2%
Anshika Tripathi
96.2%
Ishaan Mudgal
96%
Aarya Kachole
96%
Shivansh Gupta
96%
Satvik Gupta
96%
Arpit Kumar Navrang
95.8%
Suyash Singh
95.8%
Keshav Bhatia
95.8%
Krishna Somani
95.8%
Aadya Mittal
95.6%
K Sri Pranav Rao
95.6%
Sneha Rath
95.4%
Devansh Talan
95.4%
Samarth Rawlani
95.4%
Aryan Chawla
95.4%
Dev Hemant Negandhi
95.4%
Astha Sirothia
95.4%
Vansh Pitalia
95.2%
Dhruv Dodia
95%
Vanshika Pitalia
95%
Nistha Pragya
95%
Eshaa Bichpuria
95%
Vishesh Kumar Kasliwal
95%
Nishant Harsude
95%
Aarushi Thepadia
95%
Vidushi Raghuvanshi
95%
Astitva Tiwari
95%

Percentagewise
  Students
Appeared
90%
& Above
75%
& Above
60%&Above
(1st Div)

45-60%
(2nd Div)
45%& below (3rd Div)
Overall 324 146 290 323 1 -
English (101) 324 146 294 322 2 -
Hindi (085) 189 38 128 179 9 1
Sanskrit (122) 65 35 58 65 - -
French (018) 70 28 51 65 5 -
Math (041) 324 136 228 287 30 8
Science (086) 324 145 222 292 29 3
Social Science (087) 324 178 275 310 13 2
I.T. (402) 324 247 314 322 2 -


First Three Highest

Top 3 Positions

Sr. No. Total Aggregate Marks Total Students Avg. Aggregate marks
1 Shriyansh Raj Awadhiya 496/500 99.2%
2 Aryaman Mishra 495/500 99%
3 Tanisha Jitendra Sahu 494/500 98.8%


Average Distinctions Per Student

Total No. of  Distinctions        1571
No. of  Distinctions per Student 4.85


Average Aggregate Marks Per Student
Stream Total Students Avg. Aggregate marks
Overall 324 86.74 %
English (101) 324 86.90%
Hindi (085) 189 78.92%
Sanskrit (122) 65 88.6%
French (018) 70 82.3%
Maths (041) 324 80.87%
Science (086) 324 81.73%
Social Science (087) 324 86.56%
I.T. (402) 324 92.72%

Subject Wise Toppers
S. No. Subject Highest Score Name Of The Students
1 English (101) 99 Anoushka Dubey
2 Hindi (085) 97 Akanksha Bhandari
3 Debasnika Das
4 Ananya Jain
5 Sanskrit (122) 100 Shriyansh Raj Awadhiya
6 Aryaman Mishra
7 French (018) 99 Tanisha Jitendra Sahu
8 Prachi Bhoraskar
9 Math (041) 100 Shriyansh Raj Awadhiya
10 Aryaman Mishra
11 Aksh Dubey
12 Harshit Verma
13 Science (086) 100 Shriyansh Raj Awadhiya
14 Aksh Dubey
15 Darshika Ajmera
16 Rishit Shishodiya
17 Aman Kumar Parmar
18 Chirag Agarwal
19 Manavi Sanjay Deora
20 Saranya Tiwari
21 Satyadev
22 Pragya Dass
23 Geetanjali Ponangi
24 Anshika Tripathi
25 Social Science (087) 100 Shriyansh Raj Awadhiya
26 Aksh Dubey
27 Darshika Ajmera
28 Rishit Shishodiya
29 Saranya Tiwari
30 Namya Agrawal
31 Aryaman Mishra
32 Tanisha Jitendra Sahu
33 Adya Mittal
34 Divye Goel
35 Ananya Jain
36 Vanshika Pitalia
37 Anoushka Dubey
38 Nishita Jemore
39 Aanya Patil
40 Vansh Pitalia
41 Akanksha Bhandari
42 Ishaan Mudgal
43 I.T. (402) 100 Shriyansh Raj Awadhiya
44 Tanisha Jitendra Sahu
45 Aksh Dubey
46 Darshika Ajmera
47 Saranya Tiwari
48 Yatharth Bhargava
49 Namya Agrawal
50 Harshit Verma
51 Geetanjali Ponangi
52 Krishna Sethiya
53 Arushi Jain
54 Pragya Dass
55 Prachi Bhoraskar
56 Divye Goel
57 Chirag Agarwal
58 Debasnika Das
59 Akshat Nagori
60 Keshav Gupta
61 Keshav Joshi
62 Rishit Shishodiya
63 Anushka Rawat
64 Aman Kumar Parmar
65 Riya Garg
66 Aanya Patil
67 Parv Dubey
68 Ojaswini Singh
69 Ishaan Mudgal
70 Aarya Kachole
71 Shivansh Gupta
72 Arpit Kumar Navrang
73 Suyash Singh
74 Keshav Bhatia
75 Sneha Rath
76 Dhruv Dodia
77 Khushi Shakya
78 Arsh Kohli
79 Anoushka Anand
80 Vedant Sharma
81 Rushil Joshi
82 Vidhi Sharma
83 Ritu Bajrang Waghmare
84 Dev Jain
85 Aryan Jaiswal
86 Ayan Soni

Name of Students Scoring 90% & Above Aggregate Marks
S. NO. Name % S. NO. Name %
1 Shriyansh Raj Awadhiya 99.2 74 Urja Khandelwal 94.6
2 Aryaman Mishra 99 75 Akarshi Gaur 94.4
3 Tanisha Jitendra Sahu 98.8 76 Vanshika Gadia 94.4
4 Aksh Dubey 98.6 77 Suyash Sareen 94.4
5 Darshika Ajmera 98.4 78 Anuj Vishnoi 94.4
6 Saranya Tiwari 98 79 Nishita Jemore 94.2
7 Anoushka Dubey 98 80 Malti Sahi 94.2
8 Yatharth Bhargava 97.8 81 Samanth Rajan N 94.2
9 Shivam Sonam Vyas 97.8 82 K Aditi 94.2
10 Namya Agrawal 97.6 83 Parikshit Kumar Likhi 94.2
11 Harshit Verma 97.6 84 Diya Roy 94.2
12 Geetanjali Ponangi 97.6 85 Vedant Sharma 94
13 Krishna Sethiya 97.6 86 Aditya Raj Mantri 94
14 Arushi Jain 97.4 87 Parth Sarthi Dixit 93.8
15 Pragya Dass 97.4 88 Abhishek Singh Bagri 93.8
16 Prachi Bhoraskar 97.4 89 Ananya Dey 93.8
17 Divye Goel 97.2 90 Deepansh Agrawal 93.8
18 Chirag Agarwal 97.2 91 Raj Raghuwanshi 93.6
19 Debasnika Das 97.2 92 Tanishq Verma 93.6
20 Ananya Jain 97.2 93 Jhalak Dhameja 93.4
21 Akanksha Bhandari 97.2 94 Samay Singh 93.4
22 Akshat Nagori 97 95 Rushil Joshi 93.2
23 Keshav Gupta 97 96 Vidhi Sharma 93.2
24 Aashray Maheshwari 97 97 Ritu Bajrang Waghmare 93.2
25 Keshav Joshi 96.8 98 Palkush Dave 93.2
26 Satyadev 96.8 99 Palak Kachhawah 93.2
27 Rishit Shishodiya 96.6 100 Manavi Sanjay Deora 93
28 Manas Pandit 96.6 101 nsh Gupta 92.8
29 Anushka Rawat 96.4 102 Bhuvanesh Tiwari 92.8
30 Aman Kumar Parmar 96.4 103 Dhairya Ajmera 92.8
31 Riya Garg 96.4 104 Mrityunjay Unhale 92.8
32 Sanvi Jain 96.4 105 Dev Jain 92.6
33 Drishti Bansal 96.4 106 Devanshi Gupta 92.6
34 Aanya Patil 96.2 107 Darshit Gupta 92.6
35 Parv Dubey 96.2 108 Tejasvin Kansal 92.6
36 Ojaswini Singh 96.2 109 Yash Bharadwaj 92.6
37 Vanshika Arora 96.2 110 Aryan Jaiswal 92.4
38 Anshika Tripathi 96.2 111 Harsh Prajapat 92.4
39 Ishaan Mudgal 96 112 Aishi Pahwa 92.4
40 Aarya Kachole 96 113 Abhayraj Kanash 92.2
41 Shivansh Gupta 96 114 Shantanu Singh Parihar 92.2
42 Satvik Gupta 96 115 Akshit Singh 92.2
43 Arpit Kumar Navrang 95.8 116 Avneesh Bhattacharya 92.2
44 Suyash Singh 95.8 117 Yashi Luniya 92
45 Keshav Bhatia 95.8 118 Eeshita Saxena 92
46 Krishna Somani 95.8 119 Sujal Soni 91.8
47 Adya Mittal 95.6 120 Rishi Khare 91.8
48 K Sri Pranav Rao 95.6 121 Guntaas Kaur Dhariwal 91.6
49 Sneha Rath 95.4 122 Deepank Saini 91.6
50 Devansh Talan 95.4 123 Pallav Mishra 91.2
51 Samarth Rawlani 95.4 124 Vratika Khanchandani 91.2
52 Aryan Chawla 95.4 125 Kashvi Gupta 91.2
53 Dev Hemant Negandhi 95.4 126 Nitya Bansal 91
54 Astha Sirothia 95.4 127 Sitam Singh Gujariya 91
55 Vansh Pitalia 95.2 128 Aashirwad Aadtiya 90.8
56 Dhruv Dodia 95 129 Pranav Vinay Indoria 90.8
57 Vanshika Pitalia 95 130 Tanishq Singh Kushwaha 90.8
58 Nistha Pragya 95 131 Kushagra Singh Panwar 90.8
59 Eshaa Bichpuria 95 132 Samay Mehar< 90.6
60 Vishesh Kumar Kasliwal 95 133 Aditi Ashish Mehta 90.4
61 Nishant Harsude 95 134 Soumil Jain 90.4
62 Aarushi Thepadia 95 135 Rudra Sharma 90.4
63 Vidushi Raghuvanshi 95 136 Ian Sushruth Tauro 90.2
64 Astitva Tiwari 95 137 Paarth Sahni 90.2
65 Khushi Shakya 94.8 138 Lahek Naveen Batra 90.2
66 Sidharth Pillai 94.8 139 Anuj Pandey 90.2
67 Pradyum Kaneria 94.8 140 Shreyas Kulkarni 90.2
68 Nurvi Bhand 94.8 141 Shreyansh Yadav 90.2
69 Divyansh Arse 94.8 142 Hemansh Jain 90.2
70 Arya Barodia 94.8 143 Aryan Agrawal 90.2
71 Arsh Kohli 94.6 144 Viraj Maurya 90
72 Anoushka Anand 94.6 145 Archi Barodia 90
73 Nikita Bhidore 94.6 146 Mansi Sharma 90